Tạo tài khoản
 

Luật 39/2019/QH14 | Ban hành: 13/06/2019  |  Hiệu lực: 01/01/2020  |  Trạng thái: Hết hiệu lực một phần

Thuộc tính Nội dung
Tên
Luật 39/2019/QH14 Đầu tư công
Số văn bản
39/2019/QH14
Tên phụ
Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019
Trích yếu
Đầu tư công
Người ký
Nguyễn Thị Kim Ngân
Chức danh
Chủ tịch Quốc hội
Nơi ban hành
Quốc hội
Loại văn bản
Luật
Ngày ban hành
13/06/2019
Tham chiếu
39/2019/QH14
Ngày có hiệu lực
01/01/2020
Tham chiếu
39/2019/QH14
Ngày hết hiệu lực một phần
01/01/2021
Tham chiếu
64/2020/QH14