Tạo tài khoản
 

Thông tư 03/2021/TT-NHNN | Ban hành: 02/04/2021| Hiệu lực: 17/05/2021 | Trạng thái: Chưa hiệu lực

Thuộc tính Nội dung
Tên
Thông tư 03/2021/TT-NHNN Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số 01/2020/TT-NHNN ngày 13 tháng 03 năm 2020 của Thống đốc ngân hàng nhà nước Việt Nam quy định về việc tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, phí, giữ nguyên nhóm nợ nhằm hỗ trợ khách hàng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid – 19
Số văn bản
03/2021/TT-NHNN
Trích yếu
Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số 01/2020/TT-NHNN ngày 13 tháng 03 năm 2020 của Thống đốc ngân hàng nhà nước Việt Nam quy định về việc tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, phí, giữ nguyên nhóm nợ nhằm hỗ trợ khách hàng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid – 19
Người ký
Đoàn Thái Sơn
Nơi ban hành
Ngân hàng Nhà nước
Loại văn bản
Thông tư
Phạm vi văn bản
Toàn quốc
Ngày ban hành
02/04/2021
Tham chiếu
03/2021/TT-NHNN
Ngày có hiệu lực
17/05/2021
Tham chiếu
03/2021/TT-NHNN