Tạo tài khoản
 

Nghị định 46/2021/NĐ-CP | Ban hành: 31/03/2021| Hiệu lực: 01/06/2021 | Trạng thái: Chưa hiệu lực

Thuộc tính Nội dung
Tên
Nghị định 46/2021/NĐ-CP Về chế độ quản lý tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động đối với Ngân hàng Phát triển Việt Nam
Số văn bản
46/2021/NĐ-CP
Trích yếu
Về chế độ quản lý tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động đối với Ngân hàng Phát triển Việt Nam
Người ký
Nguyễn Xuân Phúc
Chức danh
Thủ tướng
Nơi ban hành
Chính phủ
Loại văn bản
Nghị định
Phạm vi văn bản
Toàn quốc
Ngày ban hành
31/03/2021
Tham chiếu
46/2021/NĐ-CP
Ngày có hiệu lực
01/06/2021
Tham chiếu
46/2021/NĐ-CP