Tạo tài khoản
 

Nghị định 68/2021/NĐ-CP | Ban hành: 15/07/2021  |  Hiệu lực: 15/07/2021  |  Trạng thái: Còn hiệu lực

Thuộc tính Nội dung
Tên
Nghị định 68/2021/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Nghị quyết số 160/2021/QH14 ngày 08 tháng 4 năm 2021 của Quốc hội thí điểm bố trí chức danh đại biểu hoạt động chuyên trách của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội
Số văn bản
68/2021/NĐ-CP
Trích yếu
Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Nghị quyết số 160/2021/QH14 ngày 08 tháng 4 năm 2021 của Quốc hội thí điểm bố trí chức danh đại biểu hoạt động chuyên trách của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội
Người ký
Trương Hòa Bình
Chức danh
Phó Thủ tướng
Nơi ban hành
Chính phủ
Loại văn bản
Nghị định
Phạm vi văn bản
Toàn quốc
Ngày ban hành
15/07/2021
Tham chiếu
68/2021/NĐ-CP
Ngày có hiệu lực
15/07/2021
Tham chiếu
68/2021/NĐ-CP