Tạo tài khoản
 

Nghị định 122/2016/NĐ-CP | Ban hành: 01/09/2016  |  Hiệu lực: 01/09/2016  |  Trạng thái: Hết hiệu lực một phần

Thuộc tính Nội dung
Tên
Nghị định 122/2016/NĐ-CP Về biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi,Danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp và thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan
Số văn bản
122/2016/NĐ-CP
Trích yếu
Về biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi,Danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp và thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan
Người ký
Nguyễn Xuân Phúc
Chức danh
Thủ tướng Chính phủ
Nơi ban hành
Chính phủ
Loại văn bản
Nghị định
Ngày ban hành
01/09/2016
Tham chiếu
122/2016/NĐ-CP
Ngày có hiệu lực
01/09/2016
Tham chiếu
122/2016/NĐ-CP
Ngày hết hiệu lực một phần
01/01/2018
Tham chiếu
125/2017/NĐ-CP
Nguồn
Công báo số 931 đến số 948