Tạo tài khoản
 

Thông tư 05/2022/TT-BGTVT | Ban hành: 25/05/2022  |  Hiệu lực: 25/05/2022  |  Trạng thái: Còn hiệu lực

Thuộc tính Nội dung
Tên
Thông tư 05/2022/TT-BGTVT Bãi bỏ một số quy định liên quan đến cấp, cấp lại, thu hồi giấy phép của các Thông tư về vận tải đường bộ quốc tế do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
Số văn bản
05/2022/TT-BGTVT
Trích yếu
Bãi bỏ một số quy định liên quan đến cấp, cấp lại, thu hồi giấy phép của các Thông tư về vận tải đường bộ quốc tế do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
Người ký
Lê Đình Thọ
Chức danh
Thứ trưởng
Nơi ban hành
Bộ Giao thông vận tải
Loại văn bản
Thông tư
Phạm vi văn bản
Toàn quốc
Ngày ban hành
25/05/2022
Tham chiếu
05/2022/TT-BGTVT
Ngày có hiệu lực
25/05/2022
Tham chiếu
05/2022/TT-BGTVT