Tạo tài khoản
 
Xem các văn bản cùng chuyên ngành


 

CÁC TIỆN TÍCH CÓ TRONG 01 VĂN BẢN VBQPPL CỦA LUATTRONGTAY.VN

(ĐANG MIỄN PHÍ)

 

1. Xem văn bản có cùng chuyên ngành: Chức năng này giúp cho người dùng có thể xem, tìm kiếm được tất cả các VB có cùng chuyên ngành như đất đai, xây dựng, hình sự,… qua đó, việc tìm kiếm sẽ hiệu quả, tiết kiệm thời gian hơn.

Bấm xem minh họa các văn bản cùng chuyên ngành của Bộ Luật lao động 2012 như hình dưới đây:

è http://luattrongtay.vn/ViewFullText/Id/81002e27-8b47-41ad-b0a5-e5d707c50750

 

2. Xem chi tiết điều luật

Chức năng này cung cấp cho người dùng các tiện ích sau đây:

-Thông tin chi tiết về trạng thái hiệu lực của từng điều luật bao gồm: ngày ban hành; ngày có hiệu lực; ngày hết hiệu lực một phần lần 1, lần 2,…; ngày hết hiệu lực toàn bộ của điều luật.

- Xem các điều luật liên quan của từng điều luật: điều luật hướng dẫn, quy định chi tiết; điều luật sửa đổi bổ sung lần 1, lần 2,…; điều luật làm hết hoặc ngưng hiệu lực một phần, toàn bộ; điều luật đính chính, hợp nhất,…

Bấm vào tên điều luật có màu xanh để xem chi tiết điều luật như hình dưới đây:

è http://luattrongtay.vn/ViewFullText/Id/81002e27-8b47-41ad-b0a5-e5d707c50750

 

3. Xem toàn văn VB word và VB gốc

Bấm vào link xem văn bản word của Thông tư 21/2020/TT-BGDĐT: http://luattrongtay.vn/ViewFullText/Id/50E6A8F1-7E97-45D7-AC93-AC4B0A8B644C/ActiveTab/0

Bấm vào link xem văn bản gốc của Thông tư 21/2020/TT-BGDĐT:: http://luattrongtay.vn/ViewFullText/Id/50E6A8F1-7E97-45D7-AC93-AC4B0A8B644C/ActiveTab/0

 

4. Xem thuộc tính của VBQPPL: Nơi ban hành, ngày ban hành, trạng thái hiệu lực (ngày có hiệu lực; ngày hết hiệu lực một phần, toàn bộ; ngày bị ngưng hiệu lực một phần, toàn bộ; ngày bị đính chính,…)

Bấm vào link để xem thuộc tính của Thông tư 21/2020/TT-BGDĐT: http://luattrongtay.vn/ViewFullText/Id/50E6A8F1-7E97-45D7-AC93-AC4B0A8B644C/ActiveTab/0

 

5. Xem các VB liên quan: VB hướng dẫn, quy định chi tiết; VB bị sửa đổi bổ sung; VB quy định hết hiệu lực một phần, toàn bộ; VB đính chính; VB hợp nhất,…

Bấm vào link để xem VB liên quan của Thông tư 21/2020/TT-BGDĐT: http://luattrongtay.vn/ViewFullText/Id/50E6A8F1-7E97-45D7-AC93-AC4B0A8B644C/ActiveTab/0

 

6. Xem lịch sử trạng thái hiệu lực của VB: Tính năng này cung cấp cho người dùng quá trình thay đổi trạng thái hiệu lực của 01 VB QPPL kể từ khi ban hành cho đến khi VB đó hết hiệu lực toàn bộ.

Bấm vào link để xem lịch sử hiệu lực của Thông tư 21/2020/TT-BGDĐT: http://luattrongtay.vn/ViewFullText/Id/50E6A8F1-7E97-45D7-AC93-AC4B0A8B644C/ActiveTab/0

 

7. Tải VB word và VB gốc

Bấm vào link để tải VB word và VB gốc của Thông tư 21/2020/TT-BGDĐT: http://luattrongtay.vn/ViewFullText/Id/50E6A8F1-7E97-45D7-AC93-AC4B0A8B644C/ActiveTab/0

 

8. Đối chiếu văn bản: Chức năng này dùng để đối chiếu nội dung khi có văn bản mới ban hành sửa đổi, bổ sung làm hết hiệu lực một phần, hủy bỏ, thay thế, làm hết hiệu lực toàn bộ VB đang xem xét.

Bấm vào link Thông tư 21/2020/TT-BGDĐT để đối chiếu văn bản: http://luattrongtay.vn/ViewFullText/ctl/Compair/mid/600/Id/50E6A8F1-7E97-45D7-AC93-AC4B0A8B644C

 

9. Ghi chú điều luật: Sử dụng chức năng này người dùng có thể lựa chọn, ghi chú lại, sắp xếp theo mục lục các điều luật thường xuyên áp dụng (một hoặc nhiều lần) cho một vấn đề ngay trên website luattrongtay mà không cần phải copy ra word để lưu trữ.

Bấm vào link Thông tư 21/2020/TT-BGDĐT để ghi chú điều luật: http://luattrongtay.vn/ViewFullText/ctl/Compair/mid/600/Id/50E6A8F1-7E97-45D7-AC93-AC4B0A8B644C

 

10. Link văn bản được dẫn chiếu trong nội dung VBQPPL: Trong mỗi VB đều được đặt link ở phần căn cứ ban hành hoặc số ký hiệu, người dùng chỉ cần bấm vào link tên VB hoặc số ký hiệu đã được đặt link để xem VB được dẫn chiếu trong VB đang xem xét, tiện ích này giúp cho việc sử dụng văn bản được nhanh chóng và tiện ích hơn.

Xem các link VB được dẫn chiếu trong Thông tư 21/2020/TT-BGDĐT:

è http://luattrongtay.vn/ViewFullText/Id/50E6A8F1-7E97-45D7-AC93-AC4B0A8B644C/ActiveTab/0

 

Tổng hợp các tiện ích có trong 01 văn bản quy phạm pháp luật của Luattrongtay.vn (đang miễn phí)