Tạo tài khoản
 

Nghị định 88/2020/NĐ-CP | Ban hành: 28/07/2020  |  Hiệu lực: 15/09/2020  |  Trạng thái: Còn hiệu lực

Thuộc tính Nội dung
Tên
Nghị định 88/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bắt buộc
Số văn bản
88/2020/NĐ-CP
Trích yếu
Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bắt buộc
Nơi ban hành
Chính phủ
Loại văn bản
Nghị định
Ngày ban hành
28/07/2020
Ngày có hiệu lực
15/09/2020