Tạo tài khoản
 

Quyết định 29/2021/QĐ-TTg | Ban hành: 06/10/2021  |  Hiệu lực: 06/10/2021  |  Trạng thái: Còn hiệu lực

Thuộc tính Nội dung
Tên
Quyết định 29/2021/QĐ-TTg Quy định về ưu đãi đầu tư đặc biệt
Số văn bản
29/2021/QĐ-TTg
Trích yếu
Quy định về ưu đãi đầu tư đặc biệt
Người ký
Phạm Bình Minh
Chức danh
Phó Thủ tướng
Nơi ban hành
Thủ tướng Chính phủ
Loại văn bản
Quyết định
Phạm vi văn bản
Toàn quốc
Ngày ban hành
06/10/2021
Tham chiếu
29/2021/QĐ-TTg
Ngày có hiệu lực
06/10/2021
Tham chiếu
29/2021/QĐ-TTg