Tạo tài khoản
 

Luật 58/2014/QH13 | Ban hành: 20/11/2014  |  Hiệu lực: 01/01/2016  |  Trạng thái: Hết hiệu lực một phần

Thuộc tính Nội dung
Tên
Luật 58/2014/QH13 Bảo hiểm xã hội
Số văn bản
58/2014/QH13
Tên phụ
Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014;Luật Bảo hiểm xã hội ngày 20 tháng 11 năm 2014
Trích yếu
Bảo hiểm xã hội
Người ký
Nguyễn Sinh Hùng
Chức danh
Chủ tịch Quốc hội
Nơi ban hành
Quốc hội
Loại văn bản
Luật
Ngày ban hành
20/11/2014
Tham chiếu
58/2014/QH13
Ngày có hiệu lực
01/01/2016
Tham chiếu
58/2014/QH13
Ngày hết hiệu lực một phần
01/07/2016
Tham chiếu
84/2015/QH13