Tạo tài khoản
 
Xem các văn bản cùng chuyên ngành

Luật 58/2014/QH13 | Ban hành: 20/11/2014  |  Hiệu lực: 01/01/2016  |  Trạng thái: Hết hiệu lực một phần


CÁC VĂN BẢN CÙNG CHUYÊN NGÀNH
Collapse Luật Bảo hiểm xã hộiLuật Bảo hiểm xã hội
Collapse Luật Bảo hiểm xã hội 2014Luật Bảo hiểm xã hội 2014
Collapse 1. Luật1. Luật
Luật 58/2014/QH13 Bảo hiểm xã hội
Văn bản hợp nhất 50/VBHN-VPQH Hợp nhất Luật Bảo hiểm xã hội
Văn bản hợp nhất 19/VBHN-VPQH Hợp nhất Luật Bảo hiểm xã hội
Expand 2. Hướng dẫn, quy định chi tiết thi hành2. Hướng dẫn, quy định chi tiết thi hành
Expand Chế độ BHXH hưu trí bổ sung tự nguyệnChế độ BHXH hưu trí bổ sung tự nguyện
Expand Chế độ quản lý tài chính đối với BHXH, BHYTChế độ quản lý tài chính đối với BHXH, BHYT
Expand Danh mục các bệnh cần chữa trị dài ngàyDanh mục các bệnh cần chữa trị dài ngày
Expand Hoạt động đầu tư của quỹ BHXHHoạt động đầu tư của quỹ BHXH
Expand Chính sách hưởng BHXH một lầnChính sách hưởng BHXH một lần
Expand Hỗ trợ đóng BHXH đối với giáo viên mầm nonHỗ trợ đóng BHXH đối với giáo viên mầm non
Expand Mức điều chỉnh tiền lương, tiền công đã đóng BHXHMức điều chỉnh tiền lương, tiền công đã đóng BHXH
Expand Mức đóng BHXH bắt buộc vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệpMức đóng BHXH bắt buộc vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp
Expand Nội dung chi hoạt động của Hội đồng quản lý BHXH VNNội dung chi hoạt động của Hội đồng quản lý BHXH VN
Expand Phụ cấp khu vực đối với người hưởng lương hưu, trợ cấp khácPhụ cấp khu vực đối với người hưởng lương hưu, trợ cấp khác
Expand Quy chế quản lý tài chính đối với BHXHVNQuy chế quản lý tài chính đối với BHXHVN
Expand Quản lý thu, chi BHXH bắt buộc trong Bộ Quốc phòngQuản lý thu, chi BHXH bắt buộc trong Bộ Quốc phòng
Expand Thủ tục hưởng chế độ BHXH trong quân độiThủ tục hưởng chế độ BHXH trong quân đội
Expand Tổ chức hoạt động của BHXHTổ chức hoạt động của BHXH
Expand Điều chỉnh lương hưu, tiền công, trợ cấp BHXH & hằng thángĐiều chỉnh lương hưu, tiền công, trợ cấp BHXH & hằng tháng
Expand Chế độ hưu trí, trợ cấp hằng tháng đối với quân nhân, công an, cơ yếuChế độ hưu trí, trợ cấp hằng tháng đối với quân nhân, công an, cơ yếu
Expand VBQPPL ĐỊA PHƯƠNGVBQPPL ĐỊA PHƯƠNG
Expand Công văn giải đáp, Quyết định áp dụng pháp luật Bảo hiểm xã hội (không phải VBQPPL)Công văn giải đáp, Quyết định áp dụng pháp luật Bảo hiểm xã hội (không phải VBQPPL)
Expand Cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểmCơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm
Expand Luật Bảo hiểm xã hội 2006Luật Bảo hiểm xã hội 2006
Expand VBQPPL về Bảo hiểm xã hội (cũ)VBQPPL về Bảo hiểm xã hội (cũ)