Tạo tài khoản
 

Quyết định 17/2021/QĐ-TTg | Ban hành: 31/03/2021| Hiệu lực: 15/05/2021 | Trạng thái: Chưa hiệu lực

Thuộc tính Nội dung
Tên
Quyết định 17/2021/QĐ-TTg Quy định mức hỗ trợ học nghề đối với người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp
Số văn bản
17/2021/QĐ-TTg
Trích yếu
Quy định mức hỗ trợ học nghề đối với người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp
Người ký
Nguyễn Xuân Phúc
Chức danh
Thủ tướng
Nơi ban hành
Thủ tướng Chính phủ
Loại văn bản
Quyết định
Phạm vi văn bản
Toàn quốc
Ngày ban hành
31/03/2021
Tham chiếu
17/2021/QĐ-TTg
Ngày có hiệu lực
15/05/2021
Tham chiếu
17/2021/QĐ-TTg