Tạo tài khoản
 

Nghị định 159/2020/NĐ-CP | Ban hành: 31/12/2020  |  Hiệu lực: 31/12/2020  |  Trạng thái: Còn hiệu lực

Thuộc tính Nội dung
Tên
Nghị định 159/2020/NĐ-CP Về quản lý người giữ chức danh, chức vụ và người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp
Số văn bản
159/2020/NĐ-CP
Trích yếu
Về quản lý người giữ chức danh, chức vụ và người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp
Người ký
Nguyễn Xuân Phúc
Chức danh
Thủ tướng
Nơi ban hành
Chính phủ
Loại văn bản
Nghị định
Phạm vi văn bản
Toàn quốc
Ngày ban hành
31/12/2020
Tham chiếu
159/2020/NĐ-CP
Ngày có hiệu lực
31/12/2020
Tham chiếu
159/2020/NĐ-CP