Tạo tài khoản
 

Quyết định 05/2021/QĐ-TTg | Ban hành: 08/02/2021| Hiệu lực: 01/04/2021 | Trạng thái: Chưa hiệu lực

Thuộc tính Nội dung
Tên
Quyết định 05/2021/QĐ-TTg Quy định về trình tự, thủ tục điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng
Số văn bản
05/2021/QĐ-TTg
Trích yếu
Quy định về trình tự, thủ tục điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng
Người ký
Nguyễn Xuân Phúc
Chức danh
Thủ tướng
Nơi ban hành
Thủ tướng Chính phủ
Loại văn bản
Quyết định
Phạm vi văn bản
Toàn quốc
Ngày ban hành
08/02/2021
Tham chiếu
05/2021/QĐ-TTg
Ngày có hiệu lực
01/04/2021
Tham chiếu
05/2021/QĐ-TTg