Tạo tài khoản
 

Nghị định 06/2021/NĐ-CP | Ban hành: 26/01/2021  |  Hiệu lực: 26/01/2021  |  Trạng thái: Còn hiệu lực

Thuộc tính Nội dung
Tên
Nghị định 06/2021/NĐ-CP Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng
Số văn bản
06/2021/NĐ-CP
Trích yếu
Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng
Người ký
Nguyễn Xuân Phúc
Chức danh
Thủ tướng
Nơi ban hành
Chính phủ
Loại văn bản
Nghị định
Ngày ban hành
26/01/2021
Tham chiếu
06/2021/NĐ-CP
Ngày có hiệu lực
26/01/2021
Tham chiếu
06/2021/NĐ-CP