Tạo tài khoản
 

Thông tư 09/2021/TT-BGTVT | Ban hành: 19/04/2021| Hiệu lực: 01/11/2021 | Trạng thái: Chưa hiệu lực

Thuộc tính Nội dung
Tên
Thông tư 09/2021/TT-BGTVT Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cảng cạn
Số văn bản
09/2021/TT-BGTVT
Trích yếu
Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cảng cạn
Người ký
Nguyễn Nhật
Chức danh
Thứ trưởng
Nơi ban hành
Bộ Giao thông vận tải
Loại văn bản
Thông tư
Phạm vi văn bản
Toàn quốc
Ngày ban hành
19/04/2021
Tham chiếu
09/2021/TT-BGTVT
Ngày có hiệu lực
01/11/2021
Tham chiếu
09/2021/TT-BGTVT