Tạo tài khoản
 

Nghị định 74/2012/NĐ-CP | Ban hành: 29/09/2012  |  Hiệu lực: 19/11/2012  |  Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ

Thuộc tính Nội dung
Tên
Nghị định 74/2012/NĐ-CP Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Chính phủ
Số văn bản
74/2012/NĐ-CP
Trích yếu
Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Chính phủ
Người ký
Nguyễn Tấn Dũng
Chức danh
Thủ tướng
Nơi ban hành
Chính phủ
Loại văn bản
Nghị định
Phạm vi văn bản
Toàn quốc
Ngày ban hành
29/09/2012
Tham chiếu
74/2012/NĐ-CP
Ngày có hiệu lực
19/11/2012
Tham chiếu
74/2012/NĐ-CP
Ngày hết hiệu lực toàn bộ
15/12/2016
Tham chiếu
150/2016/NĐ-CP
Nguồn
Công báo 623 + 624, năm 2012