Tạo tài khoản
 

Luật 84/2015/QH13 | Ban hành: 25/06/2015  |  Hiệu lực: 01/07/2016  |  Trạng thái: Còn hiệu lực

Thuộc tính Nội dung
Tên
Luật 84/2015/QH13 An toàn, vệ sinh lao động
Số văn bản
84/2015/QH13
Tên phụ
Luật An toàn, vệ sinh lao động năm 201;Luật An toàn, vệ sinh lao động ngày 25 tháng 6 năm 2015
Trích yếu
An toàn, vệ sinh lao động
Người ký
Nguyễn Sinh Hùng
Chức danh
Chủ tịch Quốc hội
Nơi ban hành
Quốc hội
Loại văn bản
Luật
Ngày ban hành
25/06/2015
Tham chiếu
84/2015/QH13
Ngày có hiệu lực
01/07/2016
Tham chiếu
84/2015/QH13
Nguồn
Công báo số 871 + 872/2015