Tạo tài khoản
 
Xem các văn bản cùng chuyên ngành

Luật 84/2015/QH13 | Ban hành: 25/06/2015  |  Hiệu lực: 01/07/2016  |  Trạng thái: Còn hiệu lực


CÁC VĂN BẢN CÙNG CHUYÊN NGÀNH
Collapse Luật An toàn vệ sinh lao động 2015Luật An toàn vệ sinh lao động 2015
Collapse 1. Luật1. Luật
Luật 84/2015/QH13 An toàn, vệ sinh lao động
Expand 2. Hướng dẫn, quy định chi tiết thi hành2. Hướng dẫn, quy định chi tiết thi hành
Expand An toàn đối với quy trình, máy móc, thiết bịAn toàn đối với quy trình, máy móc, thiết bị
Expand Bệnh nghề nghiệpBệnh nghề nghiệp
Expand Chức năng, nhiệm vụ của đơn vị thực hiện công tác ATVSLĐ trong Bộ Quốc phòngChức năng, nhiệm vụ của đơn vị thực hiện công tác ATVSLĐ trong Bộ Quốc phòng
Expand Danh mục công việc yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao độngDanh mục công việc yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động
Expand Danh mục máy, thiết bị, vật tư, chất có yêu cầu nghiêm ngặt về ATVSLĐDanh mục máy, thiết bị, vật tư, chất có yêu cầu nghiêm ngặt về ATVSLĐ
Expand Danh mục nghề (đặc biệt) nặng nhọc, độc hại, nguy hiểmDanh mục nghề (đặc biệt) nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm
Expand Hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao độngHoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động
Expand Khai báo, điều tra, thống kê và báo cáo tai nạn lao độngKhai báo, điều tra, thống kê và báo cáo tai nạn lao động
Expand Quản lý an toàn, vệ sinh lao động trong các lĩnh vựcQuản lý an toàn, vệ sinh lao động trong các lĩnh vực
Expand Tổ chức Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao độngTổ chức Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động
Expand Huấn luyện, bồi dưỡng về an toàn vệ sinh lao độngHuấn luyện, bồi dưỡng về an toàn vệ sinh lao động
Expand VBQPPL ĐỊA PHƯƠNGVBQPPL ĐỊA PHƯƠNG