Tạo tài khoản
 

Luật 50/2014/QH13 | Ban hành: 18/06/2014  |  Hiệu lực: 01/01/2015  |  Trạng thái: Hết hiệu lực một phần

Thuộc tính Nội dung
Tên
Luật 50/2014/QH13 Xây dựng
Số văn bản
50/2014/QH13
Tên phụ
Luật Xây dựng năm 2014;Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014;Luật Bảo vệ môi trường ngày 23/6/2014
Trích yếu
Xây dựng
Người ký
Nguyễn Sinh Hùng
Chức danh
Chủ tịch Quốc hội
Nơi ban hành
Quốc hội
Loại văn bản
Luật
Ngày ban hành
18/06/2014
Tham chiếu
50/2014/QH13
Ngày có hiệu lực
01/01/2015
Tham chiếu
50/2014/QH13
Ngày hết hiệu lực một phần
01/01/2017
Tham chiếu
03/2016/QH14