Tạo tài khoản
 

Thông tư 10/2020/TT-BTC | Ban hành: 20/02/2020  |  Hiệu lực: 10/04/2020  |  Trạng thái: Còn hiệu lực

Thuộc tính Nội dung
Tên
Thông tư 10/2020/TT-BTC Quy định về quyết toán dự án hoàn thành sử dụng nguồn vốn nhà nước
Số văn bản
10/2020/TT-BTC
Trích yếu
Quy định về quyết toán dự án hoàn thành sử dụng nguồn vốn nhà nước
Người ký
Trần Văn Hiếu
Chức danh
Thứ trưởng
Nơi ban hành
Bộ Tài chính
Loại văn bản
Thông tư
Phạm vi văn bản
Toàn quốc
Ngày ban hành
20/02/2020
Tham chiếu
10/2020/TT-BTC
Ngày có hiệu lực
10/04/2020
Tham chiếu
10/2020/TT-BTC