Tạo tài khoản
 

Nghị định 136/2021/NĐ-CP | Ban hành: 31/12/2021  |  Hiệu lực: 15/02/2022  |  Trạng thái: Còn hiệu lực

Thuộc tính Nội dung
Tên
Nghị định 136/2021/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 27/2019/NĐ-CP ngày 13 tháng 3 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đo đạc và bản đồ
Số văn bản
136/2021/NĐ-CP
Trích yếu
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 27/2019/NĐ-CP ngày 13 tháng 3 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đo đạc và bản đồ
Người ký
Lê Văn Thành
Chức danh
Phó Thủ tướng
Nơi ban hành
Chính phủ
Loại văn bản
Nghị định
Phạm vi văn bản
Toàn quốc
Ngày ban hành
31/12/2021
Tham chiếu
136/2021/NĐ-CP
Ngày có hiệu lực
15/02/2022
Tham chiếu
136/2021/NĐ-CP