Tạo tài khoản
 

Quyết định 10/2022/QĐ-TTg | Ban hành: 06/04/2022  |  Hiệu lực: 06/04/2022  |  Trạng thái: Còn hiệu lực

Thuộc tính Nội dung
Tên
Quyết định 10/2022/QĐ-TTg Quy định trình tự, thủ tục chấp thuận chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa nước từ 02 vụ trở lên với quy mô dưới 500 ha; đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ đầu nguồn dưới 50 ha
Số văn bản
10/2022/QĐ-TTg
Trích yếu
Quy định trình tự, thủ tục chấp thuận chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa nước từ 02 vụ trở lên với quy mô dưới 500 ha; đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ đầu nguồn dưới 50 ha
Người ký
Lê Văn Thành
Chức danh
Phó Thủ tướng
Nơi ban hành
Thủ tướng Chính phủ
Loại văn bản
Quyết định
Phạm vi văn bản
Toàn quốc
Ngày ban hành
06/04/2022
Tham chiếu
10/2022/QĐ-TTg
Ngày có hiệu lực
06/04/2022
Tham chiếu
10/2022/QĐ-TTg