Tạo tài khoản
 

Nghị định 128/2014/NĐ-CP | Ban hành: 31/12/2014  |  Hiệu lực: 01/03/2015  |  Trạng thái: Còn hiệu lực

Thuộc tính Nội dung
Tên
Nghị định 128/2014/NĐ-CP Về bán, giao và chuyển giao doanh nghiệp 100% vốn nhà nước
Số văn bản
128/2014/NĐ-CP
Trích yếu
Về bán, giao và chuyển giao doanh nghiệp 100% vốn nhà nước
Người ký
Nguyễn Tấn Dũng
Chức danh
Thủ tướng
Nơi ban hành
Chính phủ
Loại văn bản
Nghị định
Phạm vi văn bản
Toàn quốc
Ngày ban hành
31/12/2014
Tham chiếu
128/2014/NĐ-CP
Ngày có hiệu lực
01/03/2015
Tham chiếu
128/2014/NĐ-CP