Tạo tài khoản
 

Nghị định 215/2013/NĐ-CP | Ban hành: 23/12/2013  |  Hiệu lực: 15/02/2014  |  Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ

Thuộc tính Nội dung
Tên
Nghị định 215/2013/NĐ-CP Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính
Số văn bản
215/2013/NĐ-CP
Trích yếu
Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính
Người ký
Nguyễn Tấn Dũng
Chức danh
Thủ tướng
Nơi ban hành
Chính phủ
Loại văn bản
Nghị định
Ngày ban hành
23/12/2013
Tham chiếu
215/2013/NĐ-CP
Ngày có hiệu lực
15/02/2014
Tham chiếu
215/2013/NĐ-CP
Ngày hết hiệu lực toàn bộ
26/07/2017
Tham chiếu
87/2017/NĐ-CP
Nguồn
Công báo số 23+24, năm 2014