Tạo tài khoản
 

Luật 46/2010/QH12 | Ban hành: 16/06/2010  |  Hiệu lực: 01/01/2011  |  Trạng thái: Còn hiệu lực

Thuộc tính Nội dung
Tên
Luật 46/2010/QH12 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
Số văn bản
46/2010/QH12
Tên phụ
Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam năm 2010;Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ngày 16 tháng 6 năm 2010;Luật Ngân hàng Nhà nước ngày 16 tháng 6 năm 2010
Trích yếu
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
Người ký
Nguyễn Phú Trọng
Chức danh
Chủ tịch Quốc hội
Nơi ban hành
Quốc hội
Loại văn bản
Luật
Ngày ban hành
16/06/2010
Tham chiếu
46/2010/QH12
Ngày có hiệu lực
01/01/2011
Tham chiếu
46/2010/QH12
Nguồn
Công báo 564+565