Tạo tài khoản
 

Nghị định 138/2016/NĐ-CP | Ban hành: 01/10/2016  |  Hiệu lực: 01/10/2016  |  Trạng thái: Hết hiệu lực một phần

Thuộc tính Nội dung
Tên
Nghị định 138/2016/NĐ-CP Ban hành Quy chế làm việc của Chính phủ
Số văn bản
138/2016/NĐ-CP
Trích yếu
Ban hành Quy chế làm việc của Chính phủ
Người ký
Nguyễn Xuân Phúc
Chức danh
Thủ tướng
Nơi ban hành
Chính phủ
Loại văn bản
Nghị định
Ngày ban hành
01/10/2016
Tham chiếu
138/2016/NĐ-CP
Ngày có hiệu lực
01/10/2016
Tham chiếu
138/2016/NĐ-CP
Ngày hết hiệu lực một phần
12/03/2019
Tham chiếu
09/2019/NĐ-CP
Nguồn
Công báo số 1097+1908