Tạo tài khoản
 
Xem các văn bản cùng chuyên ngành
Mẫu 04-HN | Ban hành: 16/11/2015  |  Hiệu lực: 02/01/2016  |  Trạng thái: Còn hiệu lực


 

Mẫu tờ khai đăng ký nhận cha, mẹ, con ban hành kèm theo Thông tư 15/2015/TT-BTP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hộ tịch và Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________

 

TỜ KHAI ĐĂNG KÝ NHẬN CHA, MẸ, CON


Kính gửi(1):.......................................................................................................................................
 

Họ, chữ đệm, tên người yêu cầu: .....................................................................................................

Ngày, tháng, năm sinh:.........................................................................................................................

Dân tộc:.................................................................................Quốc tịch:................................................

Nơi cư trú(2): ..........................................................................................................................................

Giấy tờ tùy thân (3):..............................................................................................................................

Quan hệ với người nhận cha/mẹ/con(4):................................................................................................

Đề nghị Quý cơ quan công nhận người có tên dưới đây:

Họ, chữ đệm, tên:...................................................................................................................................

Ngày, tháng, năm sinh:...........................................................................................................................

Dân tộc:.................................................................................Quốc tịch:.................................................

Nơi cư trú (2):...........................................................................................................................................

Giấy tờ tùy thân (3):...............................................................................................................................

................... của người có tên dưới đây:

Họ, chữ đệm, tên: ..................................................................................................................................

Ngày, tháng, năm sinh:..........................................................................................................................

Dân tộc:.................................................................................Quốc tịch:................................................

Nơi cư trú(2): ..........................................................................................................................................

Giấy tờ tùy thân(3):..................................................................................................................................

Tôi cam đoan việc nhận.......................................nói trên là đúng sự thật, tự nguyện, không có tranh chấp và chịu trách nhiệm trước pháp luật về cam đoan của mình.

Kính đề nghị Quý cơ quan đăng ký.

                                                        Làm tại..............................ngày ............tháng............năm......

 

 

 

 

 

 

 

 

Ý kiến của người hiện đang là mẹ hoặc cha(5)      

Người yêu cầu

(Ký, ghi rõ họ, chữ đệm, tên)

 

 

..............................

 

 

 

Ý kiến của người được nhận là cha, mẹ, con(6)

 

                                                                                                  

 

 

Tài liệu gửi kèm theo Tờ khai:

.................................................................

.................................................................

.................................................................

 

Chú thích:

 

(1) Ghi rõ tên cơ quan đăng ký;

(2) Ghi theo địa chỉ đăng ký thường trú; nếu không có nơi đăng ký thường trú thì ghi theo địa chỉ đăng ký tạm trú; trường hợp không có nơi đăng ký thường trú và nơi đăng ký tạm trú thì ghi theo nơi đang sinh sống.

(3) Ghi thông tin về giấy tờ tùy thân như: hộ chiếu, chứng minh nhân dân  hoặc giấy tờ hợp lệ thay thế (ví dụ: Chứng minh nhân dân số 001089123 do Công an thành phố Hà Nội cấp ngày 20/10/2004);

(4) Chỉ cần thiết trong trường hợp người khai không đồng thời là người nhận cha/mẹ/con;

(5) Chỉ cần thiết trong trường hợp cha hoặc mẹ nhận con chưa thành niên hoặc người đã thành niên nhưng mất năng lực hành vi dân sự, ghi ý kiến của người là cha nếu mẹ là người yêu cầu, ý kiến người mẹ nếu cha là người yêu cầu (trừ trường hợp người đó đã chết, mất tích, mất năng lực hành vi dân sự hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự);

(6) Chỉ cần thiết trong trường hợp người được nhận là trẻ em từ đủ 9 tuổi trở lên.

 

 

Collapse Luật Hôn nhân và gia đìnhLuật Hôn nhân và gia đình
Collapse Luật Hôn nhân và gia đình 2014Luật Hôn nhân và gia đình 2014
Expand 1. Luật1. Luật
Expand 2. Hướng dẫn, quy định chi tiết thi hành2. Hướng dẫn, quy định chi tiết thi hành
Expand Sinh con bằng thụ tinh ống nghiệm và mang thai hộSinh con bằng thụ tinh ống nghiệm và mang thai hộ
Expand Thăm khám, phát hiện, điều trị, xử trí bất thường, dị tật bào thaiThăm khám, phát hiện, điều trị, xử trí bất thường, dị tật bào thai
Collapse Biểu mẫu trong hôn nhânBiểu mẫu trong hôn nhân
Mẫu 01-HN Tờ khai đăng ký kết hôn
Mẫu 02-HN Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân
Mẫu 03-HN Giấy chứng nhận kết hôn
Mẫu 04-HN Tờ khai đăng ký nhận cha, mẹ, con
Mẫu 05-HN Đơn xin ly hôn
Mẫu 06-HN Tờ khai ghi chú kết hôn
Expand Công văn giải đáp áp dụng pháp luật hôn nhân gia đình (không phải VBQPPL)Công văn giải đáp áp dụng pháp luật hôn nhân gia đình (không phải VBQPPL)
Expand Luật Hôn nhân và gia đình 2000Luật Hôn nhân và gia đình 2000
Expand Luật Hôn nhân và gia đình 1986Luật Hôn nhân và gia đình 1986
Expand Luật Hôn nhân gia đình 1959Luật Hôn nhân gia đình 1959
Expand Pháp lệnh HN&GĐ giữa công dân VN với người nước ngoàiPháp lệnh HN&GĐ giữa công dân VN với người nước ngoài