Tạo tài khoản
 

Nghị định 25/2022/NĐ-CP | Ban hành: 12/04/2022| Hiệu lực: 01/06/2022 | Trạng thái: Chưa hiệu lực

Thuộc tính Nội dung
Tên
Nghị định 25/2022/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 47/2011/NĐ-CP ngày 17 tháng 6 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số nội dung của Luật Bưu chính
Số văn bản
25/2022/NĐ-CP
Trích yếu
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 47/2011/NĐ-CP ngày 17 tháng 6 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số nội dung của Luật Bưu chính
Người ký
Vũ Đức Đam
Chức danh
Phó Thủ tướng
Nơi ban hành
Chính phủ
Loại văn bản
Nghị định
Phạm vi văn bản
Toàn quốc
Ngày ban hành
12/04/2022
Tham chiếu
25/2022/NĐ-CP
Ngày có hiệu lực
01/06/2022
Tham chiếu
25/2022/NĐ-CP