Tạo tài khoản
 

Thông tư 01/2021/TT-BLĐTBXH | Ban hành: 03/06/2021| Hiệu lực: 18/07/2021 | Trạng thái: Chưa hiệu lực

Thuộc tính Nội dung
Tên
Thông tư 01/2021/TT-BLĐTBXH Quy định danh mục sản phẩm, hành hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ lao động- thương binh và xã hội
Số văn bản
01/2021/TT-BLĐTBXH
Trích yếu
Quy định danh mục sản phẩm, hành hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ lao động- thương binh và xã hội
Người ký
Lê Tấn Dũng
Chức danh
Thứ trưởng
Nơi ban hành
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
Loại văn bản
Thông tư
Phạm vi văn bản
Toàn quốc
Ngày ban hành
03/06/2021
Tham chiếu
01/2021/TT-BLĐTBXH
Ngày có hiệu lực
18/07/2021
Tham chiếu
01/2021/TT-BLĐTBXH