Tạo tài khoản
 

Thông tư 13/2021/TT-BXD | Ban hành: 31/08/2021| Hiệu lực: 15/10/2021 | Trạng thái: Chưa hiệu lực

Thuộc tính Nội dung
Tên
Thông tư 13/2021/TT-BXD Hướng dẫn phương pháp xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng công trình
Số văn bản
13/2021/TT-BXD
Trích yếu
Hướng dẫn phương pháp xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng công trình
Người ký
Bùi Hồng Minh
Chức danh
Thứ trưởng
Nơi ban hành
Bộ Xây dựng
Loại văn bản
Thông tư
Phạm vi văn bản
Toàn quốc
Ngày ban hành
31/08/2021
Tham chiếu
13/2021/TT-BXD
Ngày có hiệu lực
15/10/2021
Tham chiếu
13/2021/TT-BXD