Tạo tài khoản
 

Quyết định 18/2021/QĐ-TTg | Ban hành: 22/04/2021| Hiệu lực: 01/07/2021 | Trạng thái: Chưa hiệu lực

Thuộc tính Nội dung
Tên
Quyết định 18/2021/QĐ-TTg Quy định về dự báo, cảnh báo, truyền tin thiên tai và cấp độ rủi ro thiên tai
Số văn bản
18/2021/QĐ-TTg
Trích yếu
Quy định về dự báo, cảnh báo, truyền tin thiên tai và cấp độ rủi ro thiên tai
Người ký
Lê Văn Thành
Chức danh
Phó Thủ tướng
Nơi ban hành
Thủ tướng Chính phủ
Loại văn bản
Quyết định
Phạm vi văn bản
Toàn quốc
Ngày ban hành
22/04/2021
Tham chiếu
18/2021/QĐ-TTg
Ngày có hiệu lực
01/07/2021
Tham chiếu
18/2021/QĐ-TTg