Tạo tài khoản
 

Nghị định 67/2021/NĐ-CP | Ban hành: 15/07/2021| Hiệu lực: 01/09/2021 | Trạng thái: Chưa hiệu lực

Thuộc tính Nội dung
Tên
Nghị định 67/2021/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy định việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công
Số văn bản
67/2021/NĐ-CP
Trích yếu
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy định việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công
Người ký
Lê Minh Khái
Chức danh
Phó Thủ tướng
Nơi ban hành
Chính phủ
Loại văn bản
Nghị định
Phạm vi văn bản
Toàn quốc
Ngày ban hành
15/07/2021
Tham chiếu
67/2021/NĐ-CP
Ngày có hiệu lực
01/09/2021
Tham chiếu
67/2021/NĐ-CP