Tạo tài khoản
 

Thông tư 75/2014/TT-BTC | Ban hành: 12/06/2014  |  Hiệu lực: 01/08/2014  |  Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ

Thuộc tính Nội dung
Tên
Thông tư 75/2014/TT-BTC Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm tra thiết kế công trình xây dựng
Số văn bản
75/2014/TT-BTC
Trích yếu
Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm tra thiết kế công trình xây dựng
Người ký
Vũ Thị Mai
Chức danh
Thứ trưởng
Nơi ban hành
Bộ Tài chính
Loại văn bản
Thông tư
Phạm vi văn bản
Toàn quốc
Ngày ban hành
12/06/2014
Tham chiếu
75/2014/TT-BTC
Ngày có hiệu lực
01/08/2014
Tham chiếu
75/2014/TT-BTC
Ngày hết hiệu lực toàn bộ
01/01/2017
Tham chiếu
210/2016/TT-BTC