Tạo tài khoản
 
Xem các văn bản cùng chuyên ngành

Thông tư 75/2014/TT-BTC | Ban hành: 12/06/2014  |  Hiệu lực: 01/08/2014  |  Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ


Phụ lục đính kèm
 
Phụ lục.doc
CÁC VĂN BẢN CÙNG CHUYÊN NGÀNH
Collapse Luật Phí và lệ phíLuật Phí và lệ phí
Expand Luật Phí và lệ phí 2015Luật Phí và lệ phí 2015
Collapse Pháp lệnh Phí và lệ phí 2001Pháp lệnh Phí và lệ phí 2001
Expand 1. Pháp lệnh1. Pháp lệnh
Expand 2. Hướng dẫn Quy định chi tiết thi hành2. Hướng dẫn Quy định chi tiết thi hành
Expand AN NINH, TRẬT TỰAN NINH, TRẬT TỰ
Expand BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG, CNTT, INTERNETBƯU CHÍNH VIỄN THÔNG, CNTT, INTERNET
Expand CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨCCÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC
Expand DOANH NGHIỆP, ĐẦU TƯ, KINH DOANHDOANH NGHIỆP, ĐẦU TƯ, KINH DOANH
Expand GIAO THÔNG VẬN TẢIGIAO THÔNG VẬN TẢI
Expand GIÁO DỤCGIÁO DỤC
Expand GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP, THI HÀNH ÁNGIẢI QUYẾT TRANH CHẤP, THI HÀNH ÁN
Expand Khoa học công nghệ, sở hữu trí tuệKhoa học công nghệ, sở hữu trí tuệ
Expand LAO ĐỘNG, ATVSLĐLAO ĐỘNG, ATVSLĐ
Expand NÔNG NGHIỆP, THỦY SẢN, AN TOÀN THỰC PHẨMNÔNG NGHIỆP, THỦY SẢN, AN TOÀN THỰC PHẨM
Expand QUY ĐỊNH CHUNG VỀ PHÍ, LỆ PHÍQUY ĐỊNH CHUNG VỀ PHÍ, LỆ PHÍ
Expand TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG, BẢN ĐỒTÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG, BẢN ĐỒ
Expand TƯ PHÁP, BỔ TRỢ TƯ PHÁP, XUẤT NHẬP CẢNHTƯ PHÁP, BỔ TRỢ TƯ PHÁP, XUẤT NHẬP CẢNH
Expand VĂN HOÁ DU LỊCH, XUẤT BẢN, BÁO CHÍ, LƯU TRỮVĂN HOÁ DU LỊCH, XUẤT BẢN, BÁO CHÍ, LƯU TRỮ
Collapse XÂY DỰNG, QUY HOẠCH, PCCCXÂY DỰNG, QUY HOẠCH, PCCC
Expand Phí trong hoạt động phòng cháy chữa cháyPhí trong hoạt động phòng cháy chữa cháy
Expand Phí trong hoạt động quy hoạch đô thịPhí trong hoạt động quy hoạch đô thị
Expand Phí trong lĩnh vực nhà đấtPhí trong lĩnh vực nhà đất
Collapse Phí trong lĩnh vực xây dựngPhí trong lĩnh vực xây dựng
Thông tư 167/2009/TT-BTC Quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí trong lĩnh vực xây dựng
Thông tư 176/2011/TT-BTC Hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng
Thông tư 33/2012/TT-BTC Hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lỷ sử dụng lệ phí trong lĩnh vực xây dựng
Thông tư 43/2003/TT-BTC Quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp Giấy phép thầu tư vấn và xây dựng cho nhà thầu nước ngoài; lệ phí cấp Chứng chỉ hành nghề thiết kế công trình xây dựng.
Thông tư 75/2014/TT-BTC Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm tra thiết kế công trình xây dựng
Quyết định 80/2010/QĐ-TTg Về miễn phí xây dựng
Expand Y TẾ, BẢO VỆ SỨC KHỎEY TẾ, BẢO VỆ SỨC KHỎE
Expand VBQPPL ĐỊA PHƯƠNGVBQPPL ĐỊA PHƯƠNG
Expand Văn bản phí & lệ phí (cũ)Văn bản phí & lệ phí (cũ)
Expand Pháp lệnh án phí, lệ phí Tòa án (cũ)Pháp lệnh án phí, lệ phí Tòa án (cũ)