Tạo tài khoản
 

Thông tư 75/2014/TT-BTC | Ban hành: 12/06/2014  |  Hiệu lực: 01/08/2014  |  Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ

Ngày Trạng thái văn bản Văn bản căn cứ
12/06/2014
Ban hành
01/08/2014
Có hiệu lực
01/01/2017
Hết hiệu lực toàn bộ