Tạo tài khoản
 

Nghị định 81/2017/NĐ-CP | Ban hành: 17/07/2017  |  Hiệu lực: 17/07/2017  |  Trạng thái: Còn hiệu lực

Thuộc tính Nội dung
Tên
Nghị định 81/2017/NĐ-CP Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng
Số văn bản
81/2017/NĐ-CP
Trích yếu
Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng
Người ký
Nguyễn Xuân Phúc
Chức danh
Thủ tướng
Nơi ban hành
Chính phủ
Loại văn bản
Nghị định
Phạm vi văn bản
Toàn quốc
Ngày ban hành
17/07/2017
Tham chiếu
81/2017/NĐ-CP
Ngày có hiệu lực
17/07/2017
Tham chiếu
81/2017/NĐ-CP
Nguồn
Công báo số 525+526