Tạo tài khoản
 

Thông tư 41/2022/TT-BGTVT | Ban hành: 30/12/2022  |  Hiệu lực: 01/03/2023  |  Trạng thái: Còn hiệu lực

Thuộc tính Nội dung
Tên
Thông tư 41/2022/TT-BGTVT Quy định về mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức chuyên ngành quản lý dự án hàng hải
Số văn bản
41/2022/TT-BGTVT
Trích yếu
Quy định về mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức chuyên ngành quản lý dự án hàng hải
Người ký
Nguyễn Xuân Sang
Chức danh
Thứ trưởng
Nơi ban hành
Bộ Giao thông vận tải
Loại văn bản
Thông tư
Phạm vi văn bản
Toàn quốc
Ngày ban hành
30/12/2022
Tham chiếu
41/2022/TT-BGTVT
Ngày có hiệu lực
01/03/2023
Tham chiếu
41/2022/TT-BGTVT