Tạo tài khoản
 
Xem các văn bản cùng chuyên ngành
Mẫu 06-HN | Ban hành: 16/11/2015  |  Hiệu lực: 02/01/2016  |  Trạng thái: Còn hiệu lực


 

Mẫu Tờ khai ghi chú kết hôn ban hành kèm theo Thông tư 15/2015/TT-BTP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hộ tịch và Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch

 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_________________

 

 

TỜ KHAI GHI CHÚ KẾT HÔN

 

 

Kính gửi: (1)…………………………………………………………………….

Họ, chữ đệm, tên người yêu cầu: …………………………………………………………………………....

Nơi cư trú: (2)………………………………………………………………………………………………….

Giấy tờ tùy thân: (3………………………………………………………………………………………………

Đề nghị cơ quan ghi vào sổ việc kết hôn sau đây: ……………………………………………………………………..

Họ, chữ đệm, tên bên nữ: ……………………

……………………………………………………

Ngày, tháng, năm sinh:…………………………

Dân tộc:………………. Quốc tịch:……………

Nơi cư trú: (2)……………………………………

Giấy tờ tùy thân: (3) ........................................

……………………………………………………

Họ, chữ đệm, tên bên nam: …………………….

……………………………………………………....

Ngày, tháng, năm sinh: …………………………

Dân tộc:………………. Quốc tịch:………………

Nơi cư trú: (2)……………………………………

Giấy tờ tùy thân: (3) .........................................

………………………………………………………

 

Đã đăng ký kết hôn tại(4) ......................................................................................................................

……………………………………………………………………………………………… số ........................

cấp ngày........ tháng ...... năm …………………………………………………………………………………

Trước khi kết hôn lần này chưa từng kết hôn/đã từng kết hôn nhưng hôn nhân đã chấm dứt(5)……

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………             

Tôi cam đoan những nội dung khai trên đây là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về

cam đoan của mình.

 

Tài liệu gửi kèm theo Tờ khai:

...................................................................

...................................................................

...................................................................

...................................................................

Làm tại: ……………, ngày ....... tháng ....... năm ........

Người yêu cầu

(Ký, ghi rõ họ, chữ đệm, tên)

 

...........................................

 

 

Chú thích:

(1) Ghi rõ tên cơ quan thực hiện ghi chú kết hôn.

(2) Ghi theo địa chỉ đăng ký thường trú; nếu không có nơi đăng ký thường trú thì ghi theo địa chỉ đăng ký tạm trú; trường hợp không có nơi đăng ký thường trú và nơi đăng ký tạm trú thì ghi theo nơi đang sinh sống.

(3) Ghi thông tin về giấy tờ tùy thân như: hộ chiếu, chứng minh nhân dân  hoặc giấy tờ hợp lệ thay thế (ví dụ: Chứng minh nhân dân số 001089123 do Công an thành phố Hà Nội cấp ngày 20/10/2004).

(4) Ghi rõ tên giấy tờ đã công nhận việc kết hôn của cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài.

(5) Nếu đã từng kết hôn thì ghi rõ căn cứ chấm dứt quan hệ hôn nhân ở dòng phía dưới. Nếu căn cứ chấm dứt quan hệ hôn nhân là ly hôn thì ghi rõ hình thức văn bản ly hôn, ngày có hiệu lực, tên cơ quan cấp.

 

Collapse Luật Hôn nhân và gia đìnhLuật Hôn nhân và gia đình
Collapse Luật Hôn nhân và gia đình 2014Luật Hôn nhân và gia đình 2014
Expand 1. Luật1. Luật
Expand 2. Hướng dẫn, quy định chi tiết thi hành2. Hướng dẫn, quy định chi tiết thi hành
Expand Sinh con bằng thụ tinh ống nghiệm và mang thai hộSinh con bằng thụ tinh ống nghiệm và mang thai hộ
Expand Thăm khám, phát hiện, điều trị, xử trí bất thường, dị tật bào thaiThăm khám, phát hiện, điều trị, xử trí bất thường, dị tật bào thai
Collapse Biểu mẫu trong hôn nhânBiểu mẫu trong hôn nhân
Mẫu 01-HN Tờ khai đăng ký kết hôn
Mẫu 02-HN Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân
Mẫu 03-HN Giấy chứng nhận kết hôn
Mẫu 04-HN Tờ khai đăng ký nhận cha, mẹ, con
Mẫu 05-HN Đơn xin ly hôn
Mẫu 06-HN Tờ khai ghi chú kết hôn
Expand Công văn giải đáp áp dụng pháp luật hôn nhân gia đình (không phải VBQPPL)Công văn giải đáp áp dụng pháp luật hôn nhân gia đình (không phải VBQPPL)
Expand Luật Hôn nhân và gia đình 2000Luật Hôn nhân và gia đình 2000
Expand Luật Hôn nhân và gia đình 1986Luật Hôn nhân và gia đình 1986
Expand Luật Hôn nhân gia đình 1959Luật Hôn nhân gia đình 1959
Expand Pháp lệnh HN&GĐ giữa công dân VN với người nước ngoàiPháp lệnh HN&GĐ giữa công dân VN với người nước ngoài