Tạo tài khoản
 

Thông tư 54/2020/TT-BCT | Ban hành: 31/12/2020| Hiệu lực: 15/02/2021 | Trạng thái: Chưa hiệu lực

Thuộc tính Nội dung
Tên
Thông tư 54/2020/TT-BCT Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số 18/2019/TT-BCT ngày 30 tháng 9 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Công thương quy định về hoạt động công vụ của lực lượng Quản lý thị trường và Thông tư số 20/2019/TT-BCT ngày 30 tháng 10 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Công thương quy định kiểm tra nội bộ việc chấp hành pháp luật trong hoạt động công vụ của lực lượng Quản lý thị trường
Số văn bản
54/2020/TT-BCT
Trích yếu
Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số 18/2019/TT-BCT ngày 30 tháng 9 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Công thương quy định về hoạt động công vụ của lực lượng Quản lý thị trường và Thông tư số 20/2019/TT-BCT ngày 30 tháng 10 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Công thương quy định kiểm tra nội bộ việc chấp hành pháp luật trong hoạt động công vụ của lực lượng Quản lý thị trường
Người ký
Trần Tuấn Anh
Chức danh
Bộ trưởng
Nơi ban hành
Bộ Công thương
Loại văn bản
Thông tư
Ngày ban hành
31/12/2020
Tham chiếu
54/2020/TT-BCT
Ngày có hiệu lực
15/02/2021
Tham chiếu
54/2020/TT-BCT