Tạo tài khoản
 

Thông tư 56/2017/TT-BYT | Ban hành: 29/12/2017  |  Hiệu lực: 01/03/2018  |  Trạng thái: Còn hiệu lực

Thuộc tính Nội dung
Tên
Thông tư 56/2017/TT-BYT Quy định chi tiết thi hành Luật Bảo hiểm xã hội và Luật An toàn vệ sinh lao động thuộc lĩnh vực y tế
Số văn bản
56/2017/TT-BYT
Trích yếu
Quy định chi tiết thi hành Luật Bảo hiểm xã hội và Luật An toàn vệ sinh lao động thuộc lĩnh vực y tế
Người ký
Phạm Lê Tuấn
Chức danh
Thứ trưởng
Nơi ban hành
Bộ Y tế
Loại văn bản
Thông tư
Phạm vi văn bản
Toàn quốc
Ngày ban hành
29/12/2017
Tham chiếu
56/2017/TT-BYT
Ngày có hiệu lực
01/03/2018
Tham chiếu
56/2017/TT-BYT