Tạo tài khoản
 
Xem các văn bản cùng chuyên ngành

Thông tư 56/2017/TT-BYT | Ban hành: 29/12/2017  |  Hiệu lực: 01/03/2018  |  Trạng thái: Còn hiệu lực


CÁC VĂN BẢN CÙNG CHUYÊN NGÀNH
Collapse Luật Bảo hiểm xã hộiLuật Bảo hiểm xã hội
Collapse Luật Bảo hiểm xã hội 2014Luật Bảo hiểm xã hội 2014
Expand 1. Luật1. Luật
Collapse 2. Hướng dẫn, quy định chi tiết thi hành2. Hướng dẫn, quy định chi tiết thi hành
Thông tư 01/2016/TT-BLĐTBXH Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội tự nguyện
Thông tư liên tịch 105/2016/TTLT-BQP-BCA-BLĐTBXH Hướng dẫn Luật Bảo hiểm xã hội và Nghị định 33/2016/NĐ-CP về bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu hưởng lương đối với quân nhân
Nghị định 115/2015/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc
Nghị định 134/2015/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều của luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội tự nguyện
Thông tư 14/2016/TT-BYT Hướng dẫn Luật bảo hiểm xã hội thuộc lĩnh vực y tế
Nghị định 33/2016/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân
Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc
Nghị định 143/2018/NĐ-CP Quy định chi tiết Luật bảo hiểm xã hội và Luật an toàn, vệ sinh lao động về bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với người lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam
Văn bản hợp nhất 5237/VBHN-BLĐTBXH Quy định chi tiết một số Điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội tự nguyện
Thông tư 56/2017/TT-BYT Quy định chi tiết thi hành Luật Bảo hiểm xã hội và Luật An toàn vệ sinh lao động thuộc lĩnh vực y tế
Thông tư 32/2017/TT-BLĐTBXH Quy định mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội
Expand Chế độ BHXH hưu trí bổ sung tự nguyệnChế độ BHXH hưu trí bổ sung tự nguyện
Expand Chế độ quản lý tài chính đối với BHXH, BHYTChế độ quản lý tài chính đối với BHXH, BHYT
Expand Danh mục các bệnh cần chữa trị dài ngàyDanh mục các bệnh cần chữa trị dài ngày
Expand Hoạt động đầu tư của quỹ BHXHHoạt động đầu tư của quỹ BHXH
Expand Chính sách hưởng BHXH một lầnChính sách hưởng BHXH một lần
Expand Hỗ trợ đóng BHXH đối với giáo viên mầm nonHỗ trợ đóng BHXH đối với giáo viên mầm non
Expand Mức điều chỉnh tiền lương, tiền công đã đóng BHXHMức điều chỉnh tiền lương, tiền công đã đóng BHXH
Expand Mức đóng BHXH bắt buộc vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệpMức đóng BHXH bắt buộc vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp
Expand Nội dung chi hoạt động của Hội đồng quản lý BHXH VNNội dung chi hoạt động của Hội đồng quản lý BHXH VN
Expand Phụ cấp khu vực đối với người hưởng lương hưu, trợ cấp khácPhụ cấp khu vực đối với người hưởng lương hưu, trợ cấp khác
Expand Quy chế quản lý tài chính đối với BHXHVNQuy chế quản lý tài chính đối với BHXHVN
Expand Quản lý thu, chi BHXH bắt buộc trong Bộ Quốc phòngQuản lý thu, chi BHXH bắt buộc trong Bộ Quốc phòng
Expand Thủ tục hưởng chế độ BHXH trong quân độiThủ tục hưởng chế độ BHXH trong quân đội
Expand Tổ chức hoạt động của BHXHTổ chức hoạt động của BHXH
Expand Điều chỉnh lương hưu, tiền công, trợ cấp BHXH & hằng thángĐiều chỉnh lương hưu, tiền công, trợ cấp BHXH & hằng tháng
Expand Chế độ hưu trí, trợ cấp hằng tháng đối với quân nhân, công an, cơ yếuChế độ hưu trí, trợ cấp hằng tháng đối với quân nhân, công an, cơ yếu
Expand VBQPPL ĐỊA PHƯƠNGVBQPPL ĐỊA PHƯƠNG
Expand Công văn giải đáp, Quyết định áp dụng pháp luật Bảo hiểm xã hội (không phải VBQPPL)Công văn giải đáp, Quyết định áp dụng pháp luật Bảo hiểm xã hội (không phải VBQPPL)
Expand Cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểmCơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm
Expand Luật Bảo hiểm xã hội 2006Luật Bảo hiểm xã hội 2006
Expand VBQPPL về Bảo hiểm xã hội (cũ)VBQPPL về Bảo hiểm xã hội (cũ)