Tạo tài khoản
 

Nghị định 23/2022/NĐ-CP | Ban hành: 05/04/2022| Hiệu lực: 01/06/2022 | Trạng thái: Chưa hiệu lực

Thuộc tính Nội dung
Tên
Nghị định 23/2022/NĐ-CP Về thành lập, sắp xếp lại, chuyển đổi sở hữu, chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu tại doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ
Số văn bản
23/2022/NĐ-CP
Trích yếu
Về thành lập, sắp xếp lại, chuyển đổi sở hữu, chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu tại doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ
Người ký
Lê Minh Khái
Chức danh
Phó Thủ tướng
Nơi ban hành
Chính phủ
Loại văn bản
Nghị định
Phạm vi văn bản
Toàn quốc
Ngày ban hành
05/04/2022
Tham chiếu
23/2022/NĐ-CP
Ngày có hiệu lực
01/06/2022
Tham chiếu
23/2022/NĐ-CP