Tạo tài khoản
 

Quyết định 18/2021/QĐ-UBND | Ban hành: 13/07/2021  |  Hiệu lực: 25/07/2021  |  Trạng thái: Còn hiệu lực

Thuộc tính Nội dung
Tên
Quyết định 18/2021/QĐ-UBND Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức củaBan Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn
Số văn bản
18/2021/QĐ-UBND
Trích yếu
Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức củaBan Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn
Người ký
Hồ Tiến Thiệu
Nơi ban hành
UBND tỉnh Lạng Sơn
Loại văn bản
Quyết định
Phạm vi văn bản
Tỉnh Lạng Sơn
Ngày ban hành
13/07/2021
Tham chiếu
18/2021/QĐ-UBND
Ngày có hiệu lực
25/07/2021
Tham chiếu
18/2021/QĐ-UBND