Tạo tài khoản
 

Thông tư 37/2021/TT-BTC | Ban hành: 27/05/2021| Hiệu lực: 11/07/2021 | Trạng thái: Chưa hiệu lực

Thuộc tính Nội dung
Tên
Thông tư 37/2021/TT-BTC Bãi bỏ Thông tư số 179/2012/TT-BTC ngày 24 tháng 10 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ tài chính quy định về ghi nhận, đánh giá, xử lý các khoản chênh lệch tỷ giá hối đoái trong Doanh nghiệp
Số văn bản
37/2021/TT-BTC
Trích yếu
Bãi bỏ Thông tư số 179/2012/TT-BTC ngày 24 tháng 10 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ tài chính quy định về ghi nhận, đánh giá, xử lý các khoản chênh lệch tỷ giá hối đoái trong Doanh nghiệp
Người ký
Huỳnh Quang Hải
Chức danh
Thứ trưởng
Nơi ban hành
Bộ Tài chính
Loại văn bản
Thông tư
Phạm vi văn bản
Toàn quốc
Ngày ban hành
27/05/2021
Tham chiếu
37/2021/TT-BTC
Ngày có hiệu lực
11/07/2021
Tham chiếu
37/2021/TT-BTC