Tạo tài khoản
 
Xem các văn bản cùng chuyên ngành


 

Nội dung quy định tại Mục này được hướng dẫn bởi Nghị quyết 629/2019/UBTVQH14 ngày 30 tháng 01 năm 2019.