Tạo tài khoản
 

Nghị định 32/2015/NĐ-CP | Ban hành: 25/03/2015  |  Hiệu lực: 10/05/2015  |  Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ

Thuộc tính Nội dung
Tên
Nghị định 32/2015/NĐ-CP Về quản lý chi phí đầu tư xây dựng
Số văn bản
32/2015/NĐ-CP
Trích yếu
Về quản lý chi phí đầu tư xây dựng
Người ký
Nguyễn Tấn Dũng
Chức danh
Thủ tướng
Nơi ban hành
Chính phủ
Loại văn bản
Nghị định
Ngày ban hành
25/03/2015
Tham chiếu
32/2015/NĐ-CP
Ngày có hiệu lực
10/05/2015
Tham chiếu
32/2015/NĐ-CP
Ngày hết hiệu lực toàn bộ
01/10/2019
Tham chiếu
68/2019/NĐ-CP