Tạo tài khoản
 

Nghị định 54/2018/NĐ-CP | Ban hành: 16/04/2018  |  Hiệu lực: 16/04/2018  |  Trạng thái: Còn hiệu lực

Thuộc tính Nội dung
Tên
Nghị định 54/2018/NĐ-CP Hướng dẫn việc lấy ý kiến cử tri về thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính
Số văn bản
54/2018/NĐ-CP
Trích yếu
Hướng dẫn việc lấy ý kiến cử tri về thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính
Người ký
Nguyễn Xuân Phúc
Chức danh
Thủ tướng
Nơi ban hành
Chính phủ
Loại văn bản
Nghị định
Ngày ban hành
16/04/2018
Tham chiếu
54/2018/NĐ-CP
Ngày có hiệu lực
16/04/2018
Tham chiếu
54/2018/NĐ-CP