Tạo tài khoản
 

Thông tư 08/2021/TT-BTP | Ban hành: 11/11/2021  |  Hiệu lực: 11/11/2021  |  Trạng thái: Còn hiệu lực

Thuộc tính Nội dung
Tên
Thông tư 08/2021/TT-BTP Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành, liên tịch ban hành
Số văn bản
08/2021/TT-BTP
Trích yếu
Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành, liên tịch ban hành
Người ký
Lê Thành Long
Chức danh
Bộ trưởng
Nơi ban hành
Bộ Tư pháp
Loại văn bản
Thông tư
Phạm vi văn bản
Toàn quốc
Ngày ban hành
11/11/2021
Ngày có hiệu lực
11/11/2021