Tạo tài khoản
 

Nghị quyết 629/2019/UBTVQH14 | Ban hành: 30/01/2019  |  Hiệu lực: 15/03/2019  |  Trạng thái: Còn hiệu lực

Ngày Trạng thái văn bản Văn bản căn cứ
30/01/2019
Ban hành
15/03/2019
Có hiệu lực